Sameinaða Gamla Drúíd Reglan

Forsíða
Stúkustarfið
Ný stúka á Íslandi
Vefir drúída
Fyrir félagsmenn
Ny losje på Island
New Lodge in Iceland
Ny losje på Island


Ny losje på Island

Høsten 2012 fremmed 15 brødre et ønske til Stor Losjen om å etablere en ny losje på Island, denne ville da bli den 4. her på Island og plassert i Reykjanesbæ. Den 20. februar 2013 svarte Storlosjen med samtykke og dagen for etablering ble satt til 7. september 2013. I etterkant av disse gledelige nyhetene begynte brødrene å lete etter passende lokaler som endte med et kjøp av 184kvm kontor bolig som tidligere tilhørte det amerikanske militæret i Keflavik. Samtidig jobbet vi med å få inn flere brødre, vi er nå 18 brødre som er grunnleggere, vidrere er det 2 som vennter på inntak til høsten. Tilretteleggings arbeidet på huset er startet og med hardt arbeid er det vort mål at huset blir opnet på Losjens etableringsdag den 7.september 2013.

Húsið på prærien
C:\Users\Hordur\Pictures\2013-03-23\P3236208.JPG

Huset trenger endel renovasjon innvendig, oppgradering av elektrtisitet, nedriving av vegger, rive av gammelt gulvteppe og gjennomgå varmeanlegg. På utsiden er huset fint og ikke behov for endringer der. Etter innvendig nedrivning begynner oppbygging av full kraft og her kommer sammen mange faglærte og kunnskapsrike brødre som jobber sammen av kraft og fornøyelse med glede i hjerte.

Dag 1, riving   Dag2, oppbygging
 

Forhåpentlighvis blir den enorme gleden og kraften over disse brødrene inspiarjon for andre brødre og styrke til allt arbeid i Ordnen.

Min opplevelse av Druide brorskapet

Jeg fikk nye naboer og jeg og min kone ble invitert på kaffe til GL og Tommi Laukka (bror).  Med praten spurte Tommi om jeg hadde hørt om Duridene, det hadde jeg forsåvidt ikke men forbandt det med Merlins magiske verden. Tommi fortalte meg litt om den og jeg slo til og jeg bestemte meg for å fylle ut en søknad hjemme hos Tommi.  Tiden gikk og senere ble jeg oppringt av Heimir Hávardson, videre fikk jeg besøk av Heimir samt Ingibergi Hafsteinsson som presenterte Druidene for oss, meg og min kone. Jeg syntes dette hørtes bra ut og bestemte meg for å prøve og tenkte som så at, jeg kunne bare slutte hvis jeg ikke likte meg.  Den 26.februar 2013 ble jeg tatt in i Losjen Fjolnir.  Jeg har ikke lang erfaring men så langt liker jeg felleskapet.

Nå er jeg med andre brødre i gang å starte den nye Losjen i Reykjanesbæ  og veldig spennt for dette og hva fremtiden vil bringe. Det er jo utrolig gøy og få mulighet til å være med sånn helt i fra starten. De brødrene som jeg har blitt kjent med undir arbeidet av etablering av den nye Losjen har virkelig vist meg hvor sterkt samhold, drivkraft og brorskap de bor over. Det er derfor spennede tider fremover, ikke bare ved Losjens opningsdag men også det å bli bedre kjent med brødrenes arbeid, styrke meg selv  gjennom brorskapet og se vår nye Lojse styrkes med tiden.

Mitt fremtidssyn på Losjen  er litt uklart ettersom jeg er såpass ny og ikke har et helhetlig inntrykk enda selv om jeg vet hva det går ut på. Men en lærer så lenge en lever. Jeg håper at jeg kommer til å ha mange gode tider i Losjen og i brødrenes felleskap samt alle de som jeg måtte møte igjennom dette felleskapet og jeg går inn i fremtiden med et åpent sinn og ser frem til spennede tider fremover og møte med nye brødre.

Í. E.F.S.,

Br.  Hörður Baldursson Olsen,

Losje Fjölnir.  

ForsíðaStúkustarfiðNý stúka á ÍslandiVefir drúídaFyrir félagsmenn